Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

WAŻNE!

Z przykrością informujemy, że z powodu zmian prawnych,
które nastąpiły od 1 stycznia 2020 r. w ustawie
dotyczącej gospodarki odpadami, musimy zawiesić na czas nieokreślony
zbiórkę makulatury na terenie szkoły.
W podobnej sytuacji są też inne placówki oświatowe.
Kiedy będą nowe ustalenia, to firma odbierająca od nas makulaturę
niezwłocznie nas o tym poinformuje.
Jeżeli jednak nie będzie możliwa kontynuacja akcji w II semestrze, to konkurs
„Zbiórka makulatury” za I semestr zostanie rozstrzygnięty w czerwcu 2020 r.

Znalezione obrazy dla zapytania cliparty gwiazda

Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.

Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.

I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.

Chwycili w garść promienie,
trzymając z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.

Leopold Staff

Niech się spełnią wszystkie świąteczne życzenia
- te wielkie i te maleńkie.