Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

Patron naszej szkoły Kazimierz Jurkiewicz

                

Patron naszej szkoły urodził się w 1912 roku w Goraju, zabytkowej wiosce niedaleko Biłgoraja. Szkołę podstawową ukończył w Warszawie, a średnią w Kraśniku na Lubelszczyźnie. W 1931 roku zdał egzamin do Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. W 1934 roku ukończył wydział pokładowy uzyskując jedną z najwyższych lokat. W nagrodę został zaangażowany przez legendarnego dowódcę "Daru Pomorza" Konstantego Maciejewicza jako instruktor w czasie rejsu dookoła świata. Po przeszkoleniu wojskowym Kazimierz Jurkiwicz zostaje zatrudniony na transatlantyku "Piłsudski". Następnie wraca na fregatę jako czwarty oficer. W 1939 roku statek wypływa w rejs, który przerwała wojna. Przyszłemu kapitanowi udaje się wrócić do kraju. Po wojnie K. Jurkiewicz rozpoczął pracę w Państwowej Szkole Morskiej. Wraca też na swój statek szkoleniowy jako pierwszy oficer, a w listopadzie 1945 roku przejmuje jednostkę jako kapitan. Nasz przyszły patron dyplom kapitana żeglugi wielkiej otrzymuje w 1951 roku i jako kapitan obejmuje pracę na statku szkoleniowym "Zew Morza". Dwa lata później zostaje komendantem "Daru Pomorza" i pełni tę funkcję prawie przez 24 lata aż do emerytury.

 

Komendantami "Daru Pomorza" byli kolejno:

 

1930 - 1938 Kpt. ż.w. Konstanty Maciejewicz

1938 - 1939 Kpt. ż.w. Konstanty Kowalski - absolwent P.S.M. z 1927 roku

1939 - 1945 R/O Alojzy Kwiatkowski komendant honoris causa - w okresie internowania w Sztokholmie podczas II wojny światowej

1945 rok Powrót ze Szwecji - Kpt. ż.w. Zbigniew Żebrowski

1946 - 1952 Kpt.ż.w. Stefan Gorazdowski - absolwent P.S.M. z 1932 roku

1953 - 1977 Kpt. ż.w. Kazimierz Jurkiewicz - absolwent P.S.M. z 1934 roku

1977 - 1981 Kpt. ż.w. Tadeusz Olechnowicz - absolwent P.S.M. z 1957 roku.

 

W roku 2003 długoletni starszy oficer Daru (29 lat służby) - kpt.ż.w. Józef Kwiatkowski napisał książkę pt. "DAR POMORZA REJSY I ZAŁOGA". Na 547 stronach zawarta jest cała historia statku. Książka ta pozwala nam poznać tą część stałej załogi Daru, która związała z tym żaglowcem całe swoje życie zawodowe.

 

Do rekordzistów należą: kpt. Kazimierz Jurkiewicz - 32 lata pracy na Darze, w tym 25 lat jako komendant R/O

 Alojzy Kwiatkowski - 28 lat pracy

St. bosman Antoni Wałdoch - 31 lat pracy

Bosman wachtowy Paweł Kotowski - 30 lat służby na Darze

Wielu członków stałej załogi spędziło na tym statku 20 - 25 lat!