Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

PŁYWALNIA SZKOLNA CZYNNA

OD 01.10.2022

 

PŁYWALNIA SZKOLNA CZYNNA JEST W GODZINACH:

 

Wejścia indywidualne:

Sobota

12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15

Niedziela

8:45, 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15,

17:00, 17:45, 18:30, 19:15.

KOMUNIKAT

 

w sprawie jakości wody pływalni SP 39 w Gdyni

 

      Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. 2022, poz. 1230) informujemy, że według dotychczasowych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium oraz przez codzienną analizę parametrów, woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Aktualizacja 31.03.2023 r.