Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

 W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 16.01.2023-29.01.2023

W GODZ. 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku

 

PŁYWALNIA

 

CZYNNA DLA DZIECI I UCZNIÓW  

NA PODSTAWIE LEGITYMACJI SZKOLNEJ

 ZA CENĘ BILETU 2 ZŁ

Za 45 minut pływania

GODZ.  WEJŚĆ:

8:00, 8:45, 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45,

 

WEJŚCIA INDYWIDUALNE:

od poniedziałku do piątku

GODZ.  WEJŚĆ:

15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00.

 

Soboty i niedziele

GODZ.  WEJŚĆ:

8:45, 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45,

15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15.

PŁYWALNIA SZKOLNA CZYNNA

OD 01.10.2022

 

PŁYWALNIA SZKOLNA CZYNNA JEST W GODZINACH:

 

Wejścia indywidualne:

Sobota

12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15

Niedziela

8:45, 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15,

17:00, 17:45, 18:30, 19:15.

 
KOMUNIKAT

w sprawie jakości wody pływalni SP 39 w Gdyni

      Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. 2022, poz. 1230) informujemy, że według dotychczasowych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium oraz przez codzienną analizę parametrów, woda doprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji oraz woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.