Obiady

 

Pływalnia

 

Komunikaty

 

Sport

 

Świetlica

 

Osiągnięcia

 

Konkursy

 

Rekrutacja

logo

Get up and Goals

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT ,, GET UP AND GOALS”

CZAS GLOBALNEJ EDUKACJI MIĘDZYNARODOWA SIEĆ AKTYWNYCH

SZKÓŁ  I  UCZENIA SIĘ  DLA CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską , koordynatorem projektu               w Polsce jest  Stowarzyszenie Na Styku ,  działające wśród młodych ludzi z Gdańska           od 2003 r.  Stowarzyszenie współpracuje ze studentami i doktoranckim kołem ,, Na Styku” działającym przy instytucie pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

 Projekt rozpoczął się 1 listopada 2017 r. , a jego realizacja potrwa do 31 października 2020 r. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju. W Europie w projekcie bierze udział 12 krajów.  Do tej pory zajęcia projektowe odbyły się w 120 szkołach z zaangażowaniem  900 nauczycieli i 9600 uczniów. Główne cele projektu , to:

- podniesienie świadomości i kompetencji nauczycieli w edukacji globalnej oraz zagadnieniach Celów Zrównoważonego Rozwoju

- podniesienie świadomości i zaangażowania lokalnych społeczności w tematykę edukacji globalnej i Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez działania obywatelskie uczniów

-  zwiększenie spójności oceny jakości efektów nauczania edukacji globalnej w edukacji formalnej, na poziomie europejskim.

Edukacja globalna jest szerokim  pojęciem obejmującym m.in. edukacje obywatelską , edukacje o prawach człowieka, edukacje wielokulturowa i międzykulturową oraz edukacje    na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie naszej szkoły zrozumieją współzależności i zjawiska łączące ludzi i miejsca na świecie.

Szkolnym koordynatorem projektu jest nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Małgorzata Braszak- Biernacka. Do udziału w projekcie zgłoszono uczniów i uczennice                 z klasy 8 b. Z tematyką globalizacji uczniowie zostaną szerzej zapoznani podczas lekcji                    z przedmiotów takich jak : historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski, język niemiecki, chemii i godzina wychowawcza. Planowane jest przeprowadzenie łącznie ze wszystkich przedmiotów 19 lekcji z w/w tematyki. Na zajęciach z uczniami podejmowana będzie tematyka podzielona na 4 bloki:

- zmiany klimatu,

- globalne migracje,

- nierówności globalne,

- nierówności ze względu na płeć.

Zajęcia będą się odbywały w terminie od 1 listopada 2019 r. do 29 lutego 2020 r.              Na początku projektu uczniowie napiszą test mający na celu sprawdzenie ich ogólnej wiedzy na temat procesów związanych z globalizacją we współczesnym świecie.

W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 , 80 uczniów z naszej szkoły weźmie udział w Akcji Miejskiej mającej na celu zainteresowanie szerszej grupy lokalnego społeczeństwa problemami wynikającymi z globalizacji i tematyką Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

cele zrównoważonego rozwoju